ยิงเลเซอร์ปากกา


สำหรับท่านที่ต้องการยิงเลเซอร์สลักชื่อบนที่ปากกาโลหะ สามารถจัดทำได้ในราคาพิเศษ