ยิงเลเซอร์โลหะ


บริการยิงเลเซอร์บนโลหะลักษณะงานเป็นตัวหนังสือหรือเลขเพื่อบอกขนาดและคุณสมบัติ โดยขนาดตัวอักษรสูง 1.5 มม. ความยาวตัวอักษรทั้งหมดรวม 1.5 ซม. ซึ่งในตัวอย่างเรายิงเลเซอร์บนตลับลูกปืนโดยมีเนื้อเป็นเหล็กครับ

ลักษณะและคุณสมบัติของงานยิงเลเซอร์ (ราคานี้มีข้อจำกัดที่ชิ้นงาน )
- ชิ้นงานต้องมีขนาดไม่เกิน 5 ซม. ทั้งความกว้างและความยาว
- ชิ้นงานต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 400 กรัม (4ขีด)
- ตำแหน่งยิงเลเซอร์ 1จุด (ไม่เกิน 8 ตัวอักษร)
- ต้องไม่มีโลโก้(เป็นภาพ JPG) หากมี คิดตามขนาดคือ ตร.ซมละ 4 บาท
- จำนวนงานขั้นต่ำ 500 บาท
- ลักษณะงานแบบนี้ไม่คิดค่าแบบครับ