ยิงเลเซอร์อะไหล่เครื่องจักร


สำหรับงานเลเซอร์อะไหล่ต่อชิ้นจำนวนไม่มากหรือจำเพาะเจาะจง เราสามารถทำงานเลเซอร์ระบุหมายเลขชิ้นงานได้รวมถึงข้อความต่างๆ ซึ่งในราคานี้เป็นราคายิงชิ้นงานต่อชิ้น ซึ่งอยู่ในลักษณะที่ไม่เหมือนกันทั้งรูปทรงและข้อความ แต่ข้อความมีขนาดหรือจำนวนมากดังรูปที่แสดง ดังนั้นเราจึงใช้วิธีการประมาณราคาโดยจับเวลาในการเลเซอร์ แล้วนำมาคิดเป็นค่าบริการครับ
รายละเอียดการยิงเลเซอร์อะไหล่โลหะ (ลักษณะเป็นงาน1ชิ้น1แบบ)
-ไม่คิดค่าแบบ(500)
-ยิงเลเซอร์ลักษณะเป็นข้อความและหมายเลขมีขนาดความสูง 7 มม. ต่อบรรทัดเท่านั้น
-ยิงเลเซอร์โลโก้ได้ในขนาดไม่เกิน 2 ตารางซม.
-รอยไหม้ของเลเซอร์โลหะนั้นสามารถเช็ดออกได้ซึ่งจะเป็นสีผิวโลหะเดิม