เลเซอร์บนอะไหล่เครื่องจักร


สำหรับงานเลเซอร์อะไหล่ขนาดเล็ก โดยต่อชิ้นจำนวนไม่มากหรือจำเพาะเจาะจง เราสามารถทำงานเลเซอร์ระบุหมายเลขชิ้นงานได้รวมถึงข้อความต่างๆ กันลืมหรือระบุบPart ซึ่งในราคานี้เป็นราคายิงชิ้นงานต่อชิ้น ซึ่งอยู่ในลักษณะที่ไม่เหมือนกันทั้งรูปทรงและข้อความ แต่ข้อความมีขนาดหรือจำนวนไม่มากดังรูปที่แสดง

รายละเอียดการยิงเลเซอร์อะไหล่โลหะ (ลักษณะเป็นงาน1ชิ้น1แบบ)
-ไม่คิดค่าแบบ(500บาท)
-ต้องมีจำนวนงานขั้นต่ำมูลค่า 500บาท
-ชิ้นงานไม่เป็นทรงเดียวกันแต่ต้องมีขนาดไม่เกิน 7ตารางซม.และหนักไม่เกิน200g.(เป็นชิ้นงานขนาดเล็ก)
-ยิงเลเซอร์ลักษณะเป็นข้อความและหมายเลขมีขนาดความสูง 7 มม. ต่อบรรทัดเท่านั้น.
-จำนวนของตัวอักษรไม่เกิน 10 ตัว